Tibet – posvátná hora Kailás

Kolem magické hory Kailás vede posvátná kora. Absolvováním mimořádně zajímavé a náročné trasy se každý duchovně očistí a promění. Poutní okruh je pro všechna náboženství stejně dlouhý, 53 kilometrů. Hinduisté, buddhisté i vyznavači dalších duchovních směrů podstupují nejnáročnější pouť, aby získali zásluhy a očištění pro příští život. Nenechají si dosažené výdobytky pro sebe, obětují je pro blaho všech živých bytostí. „Posvátná pouť pročistí naši mysl“, říká Jeho Svatost dalajlama. Život je jednou z poutí v nekonečném koloběhu převtělování. Má řadu forem v různých sférách bytí. Smrt je velká nová šance, vstupní brána k lepšímu znovuzrození. Pro Tibeťany je živá celá příroda, vše prostupují dobré a zlé síly v podobenství duchů, démonů a božstev. Strhující koloběh životů přináší radosti i utrpení. Buddhisté se snaží cyklus narušit dosažením nirvány. Neupínají se tolik k materiálním hodnotám, směřují k nehmatatelnému životu a duchovnu. Vše se vrací, dobré se odvděčí dobrem, zlé odplatou. Dobro může zvítězit jen tehdy, když ho dosáhnou i všichni ostatní. Bohové tvoří slušnou oporu, ale každý se spoléhá hlavně na sebe. Dobrým činem je i posvátná pouť, Tibeťané s duší nomádů jsou s ní bytostně spojeni. Získají zásluhy pro život nynější i příští.

Cesta kolem hory má několik etap, které symbolizují cestu životem, smrtí, posmrtným stavem a znovuzrozením. Někteří poutníci odměřují celou cestu vlastním tělem. Pronesou modlitbu pokloní se na zem, pak popojdou o délku těla a vše opakují. Sepjaté ruce se krátce zastaví před čelem, krkem a srdcem. Jde o propojení mysli, řeči a těla. Když je v patřičném souladu jak myslím, mluvím a konám, směřuji správnou cestou k vlastnímu probuzení. První tři úklony patří Kailasu, další tři jezeru a poslední tří Darčhenu.

Tibeťané žijí trvale na náhorní plošině, nemají s převýšením hor větší problémy. Horší je to s ostatními. Daň exkurze do neznáma bývá krutá. Zvláště pro zájezdní skupiny Indů, kteří sem přijíždějí v uspěchaných výletech okleštěného času. Pod tlakem okolností a unáhlené logistiky pospíchají vzhůru. V neznámém vysokohorském prostředí se necítí dobře. Špatně se dýchá, pobolívá či přímo třeští hlava. Chtějí trápení zkrátit, v narůstající křeči zkracují výstup. Osudná chyba je fatální.

Poznejte Tibet na vlastní kůži. CK LIVINGSTONE vám ukáže nejzajímavější místa po mnohokrát osvědčených trasách. Podívejte se na kompletní nabídku zájezdů do Tibetu.