• O VÝSTAVĚ


  • MAGICKÝ HIMÁLAJ je největší autorská výstava svého druhu ve Střední Evropě. Podává zajímavý přehled o čtyřech zemích: NEPÁL - TIBET - BHÚTÁN – INDIE. Výstava MAGICKÝ HIMÁLAJ je obrazem 27 let putování cestovatele Rudolfa Švaříčka do oblasti Himálaje. Věnuje nejen nejvyššímu pohoří světa, ale hlavně zajímavému životu pod ledovými vrcholy. Připravujeme výstavu v Liberci!

     čtěte více >>

  • Autor


  • Výstavu pořádá CK LIVINGSTONE. Hlavní autor Rudolf Švaříček podnikl řadu výprav do vzdálených koutů světa. V roce 1995 založili s Jitkou Popelkovou CK LIVINGSTONE. Do exotických oblastí úspěšně zorganizovali stovky zajímavých zájezdů, akcí a expedic. V roce 2001 se činnost cestovní kanceláře obohatila o stavby unikátních výstav a vydávání vlastních publikací edice LIVINGSTONE.

     čtěte více >>

NOVINKY


Prostrace

Poutníci přicházejí k hoře Kailás, aby posvátný masiv obešli po padesát kilometrů dlouhém okruhu. Kora je pro Tibeťany, parikráma pro hindy. Buddhisté a hinduisté putují zleva doprava, bönisté obcházejí horu v protisměru. Pouze o délku těla se posouvají vždy po každé pokloně “plazivé chůze”. Okruh začíná a končí v Darčhenu na úpatí hory Kailás. Na trase je možné vidět krásné buddhistické kláštery.

Klášter Tengbočhe

Slavný klášter Tengbočhe je považován za nejkrásnější v Himálaji… Kolik podobných lokalit si přisvojuje titul nej? Posvátná místa nadělují pocit, že se přibližujeme věčně hledanému místu. Přežívá v nich odvěká moudrost lidstva. Bělostný čhörten schraňuje ostatky lámů, špice šplhá do výšky ve snaze přerůst okolní štíty hor. Klášter obývá 48 mnichů v čele s vůdčí osobností guru Rimpočhe.